Měření palivového dříví

Palivové dřevo se většinou měří v prostorových mírách.

Základní jednotka dříví je 1 m3, tedy plnometr (Plm), (kubík dřeva) představující krychli o hraně 1x1x1 metr zcela plnou dřevní hmoty. V této formě (jednotce) se dřevo nedodává, protože je to nemožné.

Častěji se setkáváme s jednotkou rovnaný prostorový metr (rprm), což je prostor s rozměry 1x1x1m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polena či štípané dřevo. Skládání je časově poměrně náročné, což je nutné promítnout do ceny takto dodávaného palivového dříví. Jednotka, kterou používáme pro měření dodávaného množství palivového dřeva je sypaný prostorový metr (sprm), což je neurovnaný, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1x1x1m.

Cena 1 sprm je nejmenší, protože do cen není nutno připočítávat nákladnou, časově náročnou lidskou práci při skládání dřeva.

Image

Tabulkové hodnoty čerpány z publikací Komínová technika - Doc. Vladimír Jelínek a Využití biomasy pro energetické účely.

Vlastnosti dřeva

Výběr krbového dřeva

Pro spalování v krbech a krbových vložkách je vhodné zejména listnaté dřevo - nejlépe bříza, dub, buk, jasan. Pro optimální spalování by palivové dřevo mělo být skladováno minimálně 2 roky, samozřejmě chráněné před deštěm a zvýšenou vlhkostí. Dřevo tak vyschne a sníží se podíl zbytkové vlhkosti.

Vlhkost dřeva má zásadní vliv na jeho výhřevnost. Proto dřevo, které použijete pro svůj krb nebo kamna, musí být řádně proschlé. Navlhlé dřevo má podstatně nižší výhřevnost, neboť velká část tepla je spotřebována na odpaření vody (dřevo bezprostředně pod kůrou mezi jádrem a lýkem může obsahovat dokonce 75 % vody). Navlhlé dřevo uvolňuje velké množství dýmu, dehtu a produkuje málo plamenů. Způsobuje tak zanesení ohniště, znečištění žáruvzdorného skla a ucpání komína. Kamna jsou plná dehtu a jejich účinnost i životnost se takto výrazně sníží. Proto je důležité vytvářet si dostatečnou zásobu dřeva s předstihem.

Image

 

Výhřevnost z 1 kg je u všech druhů dřeva zhruba stejná a činí 4,3 kWh. To znamená, že rozdíl je pouze v objemu (množství) spalovaného dřeva.

Image

 

Tvrdost dřeva je jedna z mechanických vlastností, která příslušný druh dřeva předurčuje ke konkrétnímu využití. Měkké dřevo se snáze opracovává, získává se z většiny našich jehličnanů a některých listnatých stromů (lípa, topol nebo vrba), zatímco trvanlivější tvrdé dřevo pochází především z listnáčů.

Tvrdost odpovídá síle (či tlaku), jaký je třeba vyvinout k průniku cizího tělesa do dřeva. Pro zjištění konkrétních hodnot se používá několik systémů měření, jejichž výsledky někdy nelze přímo porovnávat a je nutné je přepočítat.

Image

Více informací  v Doporučených pravidlech měření pro ČR (soubor ke stažení)

Měření dříví - prezentace (2,73Mb)

Doporučená pravidla měření v ČR (1,71Mb)