Odborný lesní hospodář

Odborný lesní hospodář vykonává vlastníku lesa dohled nad hospodařením v lese, a to v souladu s platnou legislativou. Vlastník lesa má právo si odborného lesního hospodáře (OLH) vybrat a je povinen oznámit tuto skutečnost orgánu státní správy lesů do 30 dní.

Jak se pozná dobrý odborný lesní hospodář

 • Udržuje kontakt s vlastníkem lesa

 • Sleduje pravidelně stav lesa

 • Racionálně v lese hospodaří

 • Efetivně a hopodárně pracuje s finančními prostředky.

 • Podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích

 

Co Vám mohu nabídnout?

 • Nezávaznou návštěvu Vašeho lesa a zhodnocení jeho současného stavu.

 • Návrch a postup nápravných opatření

 • Výkon funkce odborného lesního hospodáře

 • Kompletní zajištění těžební a pěstební činnosti včetně ochrany lesa

 • Zvyšování kvality a stability lesa výchovnými zásahy

 • Zjišťování škod zvěří a uplatňování náhrad po uživateli honitby

 • Zajištění dotací pro lesnictví

 • Nezávislý prodej  dříví

 • Hospodaření v lese v souladu s Lesním zákonem č.289/1995 Sb.

Kolik Vás budou stát mé služby?

Odměnou za tuto činnost je dle vyhl. č. 423/2011 Sb. částka 1,20 Kč/ha/den. Náklady na OLH hradí vlastník lesa.

 

Licence odborného lesního hospodáře

Image​​​​​​​​