Doprava dřeva

  • Zajistíme dopravu dřeva jak v surových kmenech nebo v jednotlivých sortimententech  odvozní soupravou popřípadě vagonováním nebo kontejnerovou dopravou.
  • Ceny smluvní a dle počtu ujetých kilometrů a množství nákladu.