Odborná správa lesů správa lesů

  • Lesy České republiky,státní podnik - Lesní správa Česká Lípa ve funkci

      revírník - revíry  Naděje  a Zelený vrch (Cvikovsko)

  • Obecní lesy obce Mařenice (320 ha)
  • Obecní lesy obce Kunratice u Cvikova (62 ha)
  • Soukromí vlastníci lesů na Českolipsku na revírech Naděje a Zelený vrch
  • praxe v lesním hospodářství více než 20 let

         Zpracování lesních plánů

  • Vojenské lesy a statky, s.p. - divize Olomouc

                                         Image